Vi bryr oss om miljön

Vi på Lidingö Rostskydd / Tectylstockholm bryr oss om miljön. Vi arbetar efter Arbets & miljöverkets samt Stockholm stads miljöförvaltnings krav för hantering och förvaring av farligt avfall, samt ett godkänt arbetssätt och har utan anmärkning år 2011 klarat av dessa villkor och krav.

När du lämnar in din bil hos oss kan du därför alltid vara säker på att miljögodkända produkter används och hanteras på rätt sätt.

Svensk Bilvård har som affärsidé att förlänga bilens liv. Vi bekämpar rost som helt i onödan tar knappa resurser i anspråk. Vi minimerar användningen av lösningsmedel och vi jobbar med miljöanpassade produkter och av bilfabrikanter godkända rostskyddsmetoder. Vi hanterar gammal olja och filter efter strikta regler. Svensk Bilvård hjälper dig att optimera bilens bränsleförbrukning genom de rätta serviceåtgärderna och hur rätt däck minimerar avgasutsläpp och onödigt slitage på våra vägar.

Tectyl och Valvoline som är vår leverantör för rostskydd har tagit fram rostskyddsmedel som är vattenbaserat och helt lösningsmedelsfritt och därför mycket miljövänligt.

Vi jobbar för en bättre miljö.

 

Tectylstockholm