rostskyddsgaranti

Garanti tid:

Vi lämnar 3 års garanti på alla rostskyddsbehandlingar. Garantin kan sedan förlängas vid kompletteringar och återbesök. Det är viktigt att följa upp rostskyddsplanen som följer med garantibeviset som lämnas efter utförd behandling. För att garantin ska gälla krävs att återkontroll och komplettering görs enligt nedan angivna bestämmelser. Upptäcks brister såsom släpp eller annan påverkan på produkten så åtgärdas dessa brister utan kostnad. Övrigt slitage ingår i kompletterings behandlingen.

Återkontroll för rostskydd

För oljebaserade behandlingen så är återkontroll och komplettering efter 18-24 månader.

För vattenbaserade behandlingen så är återkontroll och komplettering efter 18-24 månader.

Det går självklart att komma tidigare på en kostnadsfri kontroll av rostskyddsbehandlingen.

Vad ingår i komplettering?

  • Underredstvätt
  • Kontroll av rostskyddet
  • Eventuell slitage eller rostangrepp som kommit av skador eller annat så blästras dessa ytor och lackas på nytt
  • Bättring av slitskyddet
  • Hålrums och balk behandling på nytt